| beginpagina | geschiedenis en actualiteit | officële en niet officiële bomen | bijzondere bomen en boomgroepen | kunstige bomen | verdwenen bomen | bomenstad | lijsten met bomen | genootschap | colofon


Groene inrichting van de A6
Van Almere tot Lemmer

De groene inrichting van de A6 versterkt het karakter van de omgeving. Het helpt de reziger zich te oriënteren op de omgeving. Landschapsarchitect Kees Hund uit Amsterdam heeft het ontwerp gemaakt voor de stedelijke en landelijke inbedding van deze Flevolandse verbindingsader.

Halverwege de jaren tachtig werd begonnen met de aanleg van de snelweg. Gelukkig beperkte men zich niet tot het uitrollen van asfalt en het trekken van strepen.
Er werden twee mogelijkheden voor de groene aankleding van de weg overwogen. De ene was een monumentale bomenlaan van zes rijen breed, van Muiderberg tot aan Lemmer. “Het zou een spectaculair effect gegeven hebben, maar men vond het te monotoon”, zegt Hund.
Gekozen werd voor de mogelijkheid om de weg een extra betekenis te geven. Hund: “Door een herinrichting wilden we het karakter van de omgeving versterken, zodat je beter geďnformeerd wordt over het gebied waar je bent.”

Reis
Het groen vervult dus de rol van verkeersbord en reisgids.
Lemmer is een havenstadje met Zuiderzeehistorie. De bedrijvigheid wordt langs de havenkaden bepaald door hijskranen. En die moet je dan ook kunnen zien vanaf de snelweg.
Emmeloord is vooral een centrumplaats in een agrarisch landbouwgebied. Daar heb je, tussen de bospercelen en bedrijventerreinen door, wisselende blikken op het landschap van de Noordoostpolder met zijn akkers, weg- en erfbeplanting en boerderijen.

Als je Oostelijk Flevoland bereikt, worden de landbouwkavels groter en fungeren de openingen in het groen steeds nadrukkelijker om zicht te geven op het open landschap.
Onderweg passeer je Lelystad. Lelystad had vooral een natuurlijk en recreatief karakter moeten krijgen. “Maar”, constateert Hund, “daar heb ik de handen onvoldoende voor op elkaar kunnen krijgen.” Anders waren de biologische landbouw, de Oostvaardersplassen en de natuur- en recreatiegebieden met hun grote grazers veel nadrukkelijker aanwezig geweest.

Bij Almere aangekomen bereikt de reiziger een stad die uitbundig gestoffeerd is met bos en water. Aan weerzijden van de snelweg liggen polderwouden, bospercelen en prominente bomenlanen.
De noordelijke entree van Almere Buiten is een echte, groene, poort geworden. Zelfs in de middenberm steken bomen de hoogte in.

De innige relatie van stad en water bereikt halverwege Almere Stad haar hoogtepunt. Daar is een ruime opening in het groen gemaakt: een venster op het Weerwater en het stadscentrum. Hund vindt het een uitzonderlijke plek: “Ik ken geen stad in Nederland met een zo uitgesproken waterfront.”
Het venster op het stadscentrum is in 2002 onder handen genomen door kap voor beter zicht. Tegelijkertijd zijn aan de Weerwateroever bosstroken aangeplant in de zichtrichting op het stadscentrum. Zo kom je tegemoet aan twee wensen: een menselijke maat voor de recreant en zicht op het Weerwater en het stadscentrum.

Ook op andere plekken langs de snelweg in Almere heeft de groene aankleding verder invulling gekregen. Tussen de bosranden en de snelweg zijn bomen aangeplant om het bos nog dichter naar de weg te brengen en het karakter daarvan nog verder te versterken.2005 12 30

Deze webpagina's zijn gemaakt door de leden van het Genootschap het Levende Huis uit Almere. De pagina's geven informatie over de bijzondere bomen en de geschiedenis van deze jongste stad van Nederland.