| beginpagina | geschiedenis en actualiteit | officële en niet officiële bomen | bijzondere bomen en boomgroepen | kunstige bomen | verdwenen bomen | bomenstad | lijsten met bomen | genootschap | colofon


Beatrixlinde
Omzwervingen van een boom

De boom waaraan het meest bijzondere verhaal verbonden is, is de Beatrixlinde.
Dat verhaal begint in 1981.

De stad is in rep en roer als bekend wordt dat koningin Beatrix komt. Straten en wegen krijgen een extra veegbeurt, graffiti worden verwijderd, notabelen maken zich klaar en voor alle agenten wordt nieuwe dienstkleding aangeschaft.
Koningin Beatrix bezoekt Almere op 27 november 1981. Zij zal een boom planten, een linde, de eerste boom van het park dat haar naam draagt, het Koningin Beatrixpark.
Een linde is niet zomaar een boom. De linde stond in de Middeleeuwen centraal op het stads- en dorpsplein; ze was de zetel van rechtspraak en de plek waar besluiten bekend werden gemaakt. Aan linden werden ook heilige krachten toegekend. Niet iedereen had daar wat mee op. Karel de Grote liet menig linde vanwege de heidense volksgebruiken omhakken. Maar als de keizer weg was, plantten de mensen op dezelfde locatie snel een nieuwe linde.
In Almere leek alles goed te gaan. Het koninklijke park zou tijdens het plantseizoen 1982/1983 worden voltooid. Het zou nog slechts een kwestie van tijd zijn voordat de Beatrixlinde in een tot wasdom gekomen park zou staan.
Helaas sloeg het noodlot toe. De dag na luilak 1983 bleek de linde op precies tachtig centimeter hoogte te zijn doorgezaagd. De kroon was meegenomen. Slechts een kommervolle aanblik van de stam restte. Van de dader ontbrak elk spoor. Men wilde het voorval vooral geheimhouden.
De onthalsde boom werd verwijderd en de keizerkareltruc werd toegepast. Er werd een nieuwe linde teruggezet.
Toch kwam de wandaad aan het licht. De mensen waren verontwaardigd. Ze opperden het idee om in het park een bomenlaan aan te leggen, van vernielde bomen. Dat zou tot lering strekken. Maar niet iedereen had fiducie in de heilzame werking.
De zaag kwam eveneens te pas aan de plaatsvervanger. Er zijn uiteindelijk verschillende, steeds grotere linden aangeplant, op dezelfde plek. Lang leve de linde! Lang leve zijn opvolger!

De Almeerder Rinus Hof was werkzaam bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de dienst die het Koning Beatrixpark had aangelegd. Als echte groenman trok hij zich het lot aan van de Koningslinde.
Hij ging naar de stortplaats. Daar lag de stam, wist hij. Hij vond de boom en plantte het restant in de Noordoostpolder bij zijn broer, die een boerderij had in Marknesse.
Bomen kunnen opvallend levenskrachtig zijn. Eerst groeide de Beatrixlinde in de vorm van een splitsing. Dankzij zorgzame handen werden de nieuwe loten recht omhoog geleid en werd de linde na jaren weer een normale bijzondere boom.
In het voorjaar van 1993 nam het Genootschap Het Levende Huis het initiatief om de linde terug te halen en weer een prominente plaats te geven in Almere. Als nieuwe locatie werd het pleintje langs het Deventerpad in Almere Stad gekozen. Daar was door de gemeente een plek gereserveerd voor een bijzondere en beeldbepalende boom. En zo geschiedde.
De toenmalige commissaris van de Koningin Han Lammers, de eerste dienaar van de Koningin in de provincie Flevoland, nam in naam van haar de schop ter hand en verrichte de herplant.

En toch zou de linde nog eenmaal moeten verhuizen.
Op zaterdag 20 februari 1999 keerde de Beatrixlinde terug naar de plek waar zij bijna twintig jaar voor het eerst was geplant, het Koningin Beatrixpark. De herplant vormde de start van de herinrichting van het park.
Wie de Beatrixlinde nu goed bekijkt, ziet op zeventig centimeter hoogte een verdikking van de stam. Een litteken en spruit tegelijk.2005 12 30

Deze webpagina's zijn gemaakt door de leden van het Genootschap het Levende Huis uit Almere. De pagina's geven informatie over de bijzondere bomen en de geschiedenis van deze jongste stad van Nederland.